Hasil Nominasi Kemilau Padang Ekspres

HASIL NOMINASI
KONTES BATU AKIK KEMILAU PADANG EKSPRES

KATEGORI 1 : LUMUIK SUNGAI DAREH – CAMPURAN CINCIN (LSD – CC)
10 – LUC – MC
14 – CAL – MC
16 – LUC – MC
27 – LUC – MC
36 – LUC – MC
55 – LUC – MC

KATEGORI 2 : LUMUIK SULIKI PASAMAN – JUMBO CINCIN (LSP – JC)
001 – LSP – JC
006 – LSP – JC
009 – LSP – JC
015 – LSP – JC
018 – LSP – JC
019 – LSP – JC
025 – LSP – JC
028 – LSP – JC
60 – LSP – JC

KATEGORI 3 : LUMUIK SULIKI PASAMAN – MEDIUM CINCIN (LSP – MC)
42 – LUC – MC
44 – LUC – MC
45 – LUC – MC
54 – LUC – MC
58 – LUC – MC
67 – LUC – MC
70 – LUC – MC

KATEGORI 4 : CHALCEDONY JUMBO CINCIN (CAL – JC)
010 – CAL – JC
013 – CAL – JC
014 – CAL – JC
015 – CAL – JC
020 – CAL – JC
025 – CAL – JC
028 – CAL – JC

KATEGORI 5 : CHACLCEDONY – MEDIUM CINCIN (CAL – MC)
06 – LUC – MC
06 – CAL – MC
09 – CAL – MC
13 – CAL – MC
19 – CAL – MC
20 – CAL – MC
24 – CAL – MC
25 – CAL – MC
29 – CAL – MC
35 – CAL – MC
60 – CAL – MC
64 – CAL – MC

KATEGORI 6 : BATU BERGAMBAR JUMBO CINCIN (BBG – JC)
003 – BBG – JC
015 – BBG – JC
024 – BBG – JC
024 – RYG – JC
029 – BBG – JC (RALAT)
032 – CAL – MC (RALAT)
038 – BBG – JC

KATEGORI 7 : BATU BERGAMBAR MEDIUM CINCIN (BBG – MC)
03 – BBG – MC
05 – CAL – MC
11 – BBG – MC
13 – BBG – MC
14 – BBG – MC
16 – BBG – MC
26 – BBG – MC
32 – BBG – MC
45 – BBG – MC
49 – BBG – MC
59 – BBG – MC

KATEGORI 8 : BATU BERGAMBAR – JUMBO LIONTIN (BBG – JL)
06 – BBG – JL
10 – BBG – JL
14 – BBG – JL
16 – BBG – JL
17 – BBG – JL
22 – BBG – JL
29 – BBG – JL
34 – BBG – JL
35 – BBG – JL
43 – BBG – JL
44 – BBG – JL
46 – BBG – JL

CATATAN :
– BATU TELAH DITEMPATKAN SESUAI KATEGORI
– NOMOR DAN LABEL SESUAI DENGAN YANG TERPASANG DI CINCIN

PADANG 08 MARET 2015
DEWAN JURI

March 11, 2015

Tags: ,